„Mosty łączą ludzi stojących na przeciwnych brzegach rzeki i pozwalają im iść razem wspólną drogą do obranego celu, dlatego ich budowa jest tak bardzo ważna.”

W obszarze budownictwa inżynieryjnego opieramy na zdobytym doświadczeniu i  dostosowujemy do celów stawianych nam przez naszych Klientów.

Nasze działania skupiają się na następujących asortymentach wykonywanych robót:

Budowa zbiorników i silosów
Budowa mostów, wiaduktów, estakad kolejowych
Budowa tuneli
Budowa mostów, wiaduktów, estakad drogowych
Budowa placów manewrowych
i składowych
Budowa obiektów hydrotechnicznych
Go To Top