Opis projektu

Kontrakt: „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533”

roboty rozpoczęto w listopadzie 2021 roku

Nasza firma kompleksowo realizuje w/w kontrakt w zakresie robót żelbetowych i montażowych. Wykonujemy roboty ciesielko-montażowo-zbrojarskie dostarczając również na  budowę wszelkie systemy deskowań, rusztowań, podnośniki teleskopowe, koparko-ładowarki, dźwigi kołowe oraz materiały budowlane,

w skład zakresu robót wchodzą obiekty inżynierskie:

1) Obiekt WA39 – konstrukcja żelbetowa ramowa
2) Obiekt PZ39a – konstrukcja żelbetowa ław fundamentowych i ścian pod konstrukcję z blach falistych
3) Obiekt WA47 – konstrukcja żelbetowa ramowa
4) Obiekt WD53 – konstrukcja żelbetowa stóp fundamentowych, korpusów, skrzydeł oraz ustroju belkowego sprężonego
5) Obiekt MA44 – konstrukcja żelbetowa stóp fundamentowych, korpusów, skrzydeł, ustroju belkowego sprężonego podłużnie oraz poprzecznie.

Dla przejścia przez rzekę Kwisę zastosowane stalowe kratownice o rozpiętości sięgające 24 m długości oraz 3 m wysokości.

Generalny wykonawca:

  • Kobylarnia S.A., Kobylarnia, ul. Zakole1, 86-061 Brzoza  – Lider Konsorcjum
  • MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96–100 Skierniewice – Partner Konsorcjum
  • BUDPOL sp. z o.o.  ul. Kopalniana 12 J, 42-271 Częstochowa – Partner Konsorcjum

Stan: w realizacji


Kontrakt „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533”

Generalny wykonawca:

  • Kobylarnia S.A., Kobylarnia, ul. Zakole1, 86-061 Brzoza – Lider Konsorcjum
  • MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96–100 Skierniewice – Partner Konsorcjum
  • BUDPOL sp. z o.o.  ul. Kopalniana 12 J, 42-271 Częstochowa – Partner Konsorcjum

Realizacja obiektów inżynierskich – ramy drogowej WA39, przejścia dla zwierząt PZ39a, ramy drogowej WA47, wiaduktu drogowego WD53, mostu drogowego MA44 oraz przepustu

  • Ilość stali zbrojeniowej – 773 tony
  • Ilość betonu – 6 927 m3

Termin realizacji: 11.2021 r – 09.2023 r.

Go To Top