Opis projektu

nazwa inwestycji: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (etap I) oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku d. Przytułku Fundacji Heimannów na budynek mieszkalny wielorodzinny z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (etap II) Wrocław, ul. Gdańska 2, dz. 32,AM6, ob.,  pl. Grunwaldzki, Wrocław.”

roboty zrealizowano w okresie od lutego 2019 r do lutego 2020 r. w zakresie robót ciesielskich

wykonano budynki mieszkalne B, D oraz C w zakresie:

1) płyt dennych,
2) ścian żelbetowych
3) słupów żelbetowych
4) stropów żelbetowych na mokro oraz typu filigran
5) stropodachów żelbetowych na mokro wraz z wyprofilowaniem cieków
6) biegów i spoczników schodowych żelbetowych na mokro oraz prefabrykowanych
7) ramp żelbetowych wjazdowych do części podziemnej
8) czap kominowych żelbetowych

Generalny wykonawca: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Stan: zakończone

Go To Top