Opis projektu

Kontrakt: Montaż i demontaż kompletnego zestawu rusztowania i deskowania wraz z poszyciem dla obiektu SO251, SO 252 Brno

GW: Safe Czech s.r.o.

Realizacja inwestycji polega na kompleksowym montażu i demontażu systemów deskowań wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP. Roboty prowadzone są na terenie Czech w Brnie na obiektach inżynierskich: SO 251.1 – trasa, SO 251.2 – rampa, SO 252.1 – trasa, SO 252.2 i 3 – rampa

   

  • Ilość montażu i demontażu rusztowań – 154 991 m3
  • Ilość montażu i demontażu deskowań – 22 859 m2

Termin realizacji: 02.2022 r – trwa nadal

Go To Top