Opis projektu

 

Kontrakt: „Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie”

GW: WARBUD S.A

Budowa dwóch wiaduktów drogowych nad ul. Paryską i ul. Bajońską, w ciągu ulicy Aleja Stanów Zjednoczonych, o długości 210 m każdy; dwa bliźniacze ustroje nośne, o konstrukcji dwudźwigarowej żelbetowej; obiekt ma 12 przęseł o rozpiętości: 14,50m + 10×18,00m + 14,50m; wykonanie robót w dwóch etapach: 1 etap – jezdnia północna i 2 etap – jezdnia południowa.

  • Ilość stali zbrojeniowej – 1 674 tony
  • Ilość betonu – 6 970 m3

Termin realizacji: 11.2023r. – nadal

Go To Top