Opis projektu

Kontrakt: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów C, D, E w formule „projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”

GW: INTOP WARSZAWA Sp. z o.o. 02-968 Warszawa ul. Łukasza Drewny 70

Wykonawstwo obiektów kolejowych – Wiadukt kolejowy w km 99+022, Wiadukt kolejowy w km 99+570

  • Ilość stali zbrojeniowej – 390 tony
  • Ilość betonu – 2774 m3

Termin realizacji: 01.2021 r – 09.2021 r.

Go To Top