Opis projektu

Kontrakt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”

GW: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A

Budowa mostu wantowego nad rzeką Kamienna o długości przęsła 66,69m i całkowitej długości mostu 99,52m oraz szerokości 18,45m. Wysokość pylonów wykonanych w części żelbetowej 13,88m.

  • Ilość stali zbrojeniowej – 388 ton
  • Ilość betonu – 1 847 m3

Termin realizacji: 09.2023r – nadal.

Go To Top